torsdag, januar 12, 2006

CAMP HIA

Hadde det berre vore slik at det ikkje var tvingande naudsynt å drive inntektserverv her i verda....